Stofnanasamningar

Yfirlit yfir gildandi stofnanasamninga hjá þeim félögum sem tilheyra Þjónustuskrifstofu HVSL. Kjarasamningar við ríkið eru tvískiptir. Annars vegar eru gerðir miðlægir kjarasamningar sem kveða almennt á um réttindi og skyldur, miðlægar hækkanir o.s.frv. og hins vegar stofnanasamningar.

Gildandi stofnanasamningar

ÁTVR-SBU/Útgarður undiritaður 19. maí 2006

Barnaverndarstofa-Fræðagarður-meðferðarheimili undirritaður 5. júní 2014

Barnaverndarstofa-FÍF/Fræðagarður undirritaður 5. júní 2014

Barnaverndarstofa-SL undirritaður í ágúst 2006

Barnaverndarstofa/Stuðlar-Útgarður undirritaður 14. febrúar 2007

Biskupsstofa-SBU/SL/Útgarður undirritaður 17. apríl 2007

Blindrabókasafn Íslands undirritaður 24. apríl 2006

Borgarholtsskóli-SBU undirritaður 13. september 2023

Dagvist og endurhæfingamiðstöð MS-sjúklinga-Útgarður undirritaður 9. október 2006

Dómstólasýsla, héraðsdómstólar, Landsréttur og Hæstaréttur - FRG, SL, FIF, SBU - Undirritaður 6. mars 2023

Einkaleyfastofan-SBU/SL/Útgarður undirritaður 20. júní 2007

Embætti héraðssaksóknara FÍF/Fræðagarður/SL undirritaður 24. júní 2016. (Viðauki SBU 23. mars 2017)

Embætti landslæknis-FHSS/FÍF/Fræðagarður/SBU/SL undirritaður 27. mars 2014. (Viðauki-grunnröðun frá 27. mars 2014.) (Símenntun-reglur frá 27. mars 2014.)

Fangelsismálastofnun ríkisins-FÍF/SL/FRG undirritaður 11. september 2017

Fasteignamat ríkisins undirritaður 22. maí 2006. (Fasteignamat ríkisins-fylgiskjal frá 16. maí 2007)

Ferðamálastofa-FÍF/FRG/SL/ undirritaður 13. janúar 2020

Fiskistofa/VSS við Fræðagarð/SBU/SL - nóvember 2019

Fjármálaeftirlitið -SBU/SL/Útgarður undirritaður 19. september 2006.

Fjölbrautaskólinn við Ármúla-FÍF/FRG/SBU undirritaður 2. júní 2017

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti - FRG/SBU/FÍF, undirritaður 2. júní 2017

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ - SBU/FRG/FÍF undirritaður 2. júní 2017

Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranesi - SBU, maí, 2021

Fjölmenningarsetur-FÍF/Fræðagarður, undirritaður 10. október 2013

Flensborgarskóli-SBU, undirritaður 25. júní 2014

Flugmálastjórn Keflavík - Útgarður undirritaður 18. janúar 2007

Fornleifavernd ríkisins-Félag íslenskra fræða-kjaradeild undirritaður 20. mars 2007

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum-SBU undirritaður 23. ágúst 2006

Framkvæmdasýsla ríksins-Fræðagarður undirritaður 19. desember 2013

Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins-FRG undirritaður 22. nóvember 2019 (Viðauki SBU, 7. desember 2020)

Gunnarsstofnun-Útgarður undirritaður 21. júní 2006

Gæða- og eftirlitstofnun velferðarmála - FRG, FÍF, SL, SBU - Undirritaður 12. júní 2023

Hafrannsóknarstofnun-Fræðagaður/SBU undirritaður 31. október 2012

Hagstofan Íslands - FHSS/FÍF/FRG undirritaður 13. nóvember 2023

Háskólinn á Hólum - Útgarður (Fræðagarður) 1. maí 2006.

Háskóli Íslands-Útgarður undirritaður 19. september 2006

Heilbrigðisstofnun Suðurlands-Útgarður undirritaður í júní 2006

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja-Útgarður undirritaður 24. maí 2006

Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins-SBU/Útgarður undirritaður 14. júní 2007

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands- FRG undirritaður í október 2017

Hljóðbókasafn Íslands FRG og SBU - júní 2016

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun SL og FRG - september 2020

Iðnskólinn í Hafnarfirði SBU - apríl 2006

Iðnskólinn í Reykjavík-SBU/Útgarður undirritaður 31. maí 2007

Íslenskar orkurannsóknir-Fræðagarður undirritaður 16. mars 2006. Viðauki frá 2016

Jafnréttisstofa-FÍF/SL- undirritaður 30. ágúst 2017

Kennaraháskóli Íslands-SBU/Útgarður undirritaður 16. júní 2006

Kvennaskólinn í Reykjavík-SBU undirritaður 2. júní 2017

Kvikmyndasafn Íslands (KVSI) - Fræðagðarður - september 2021

Kærunefnd útlendingamála - SL/Fræðagarður/FÍF - 2020

Landbúnaðarháskóli Íslands-SBU/Útgarður undirritaður 18. maí 2007

Landbúnaðarstofnun öll BHM félög undirritaður 18. desember 2006

Landgræðsla ríkisins-Útgarður undirritaður 25. apríl 2006, auk bókunar frá 2007

Landgræðsla ríkisins-Fræðagarður/SL undirritaður 20. apríl 2016

Landmælingar Íslands-SBU/Fræðagarður undirritaður 24. ágúst 2018

Landsbókasafn Íslands-SBU/Fræðagarður undirritaður 6. október 2014

Landspítali-háskólasjúkrahús-SBU/Útgarður undirritaður, apríl 2006. (Breyting á samningi, apríl 2007)

Lánasjóður íslenskra námsmanna-Fræðagarður/KVH/SL undirritaður 22. desember 2016

Listasafn Íslands við Fræðagarð/SBU - Undirritaður 25. janúar 2019

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu-FÍF/SL undirritaður 30. ágúst 2017

Lögreglustjórar utan höfuðborgarsvæðisins - SL/FRG/FÍF dags. 30. maí 2017, (Viðauki SBU, 18. febrúar 2019).

Lögreglan í Reykjavík-FÍF/SL/Útgarður undirritaður 27. október 2006

Mannvirkjastofnun-Fræðagarður/SL undirritaður 20. júní 2018

Menntamálastofnun - BHM/Fræðagarður - 1. október 2015

Menntaskólinn á Akureyri-SBU undirritaður 15. september 2017

Menntaskólinn á Egilsstöðum - FRG undirritaður 2. júní 2017

Menntaskólinn við Hamrahlíð-SBU undirritaður 24. janúar 2017

Menntaskólinn að Laugarvatni-SBU undirritaður 2. júní 2017

Menntaskólinn í Reykavík - SBU undirritaður 2. júní 2017

Menntaskólinn við Sund-SBU undirritaður 8. október 2016

Náttúrufræðistofnun Íslands-Fræðagarður/SBU undirrtaður 19. júlí 2013

Náttúruminjasafn Íslands og Fræðagarður, janúar 2020

Neytendastofa-FÍF/Fræðagarður/SBU/SL/, desember 2017

Orkustofnun SBU/SL/Fræðagaður undirritaður 25. júní 2018

Persónuvernd SL/SBU/FRG/KVH undirritaður 23. janúar 2023

Póst- og fjarskiptastofnun-FÍF/SL undirritaður 15. september 2006

RANNÍS - FÍF/SBU/FRG/SL/KVH - Undirritaður 14. apríl 2023

Rannsóknarnefnd flugslysa-Útgarður undirritaður 30. apríl 2007

Reykjalundur-Fræðagarður undirritaður 10. júlí 2012

Ríkiseignir - Fræðagarður/SL undirritaður í nóvember 2017

Ríkiskaup-FRG/FÍF/SL undirritaður 23. maí 2017

Ríkislögreglustjóri-FÍF/SL/Útgarður undirritaður 26. júní 2007

Ríkissaksóknari-SL undirritaður 11. janúar 2007

Ríkisútvarpið-SBU/Útgarður undirritaður 24. apríl 2006

Samgöngustofa FÍF/FRG/SBU/SL október 2018

Samkeppniseftirlitið-FÍF/SL undirritaður 2. maí 2006

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra - Fræðagarður undirritaður nóvember 2018

Siglingastofnun-SBU/SL/Útgarður undirritaður 22. mars 2006

Sinfóníuhljómsveit Íslands SBU/FRG undirritaður 10. mars 2017

Sjónstöð Íslands-Útgarður undirritaður 25. apríl 2007

Sjúkratryggingar Íslands-SL undirritaður 22. nóvember 2013

Sjúkratryggingar Íslands-FRG-SBU undirritaður 8. júlí 2016

Skatturinn - FIF, FRG, SL - október, 2021

Skipulagsstofnun-SBU/SL undirritaður 5. júlí 2006

Staðlaráð Íslands-Útgarður undirrituð 13. desember 2007

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar-Útgarður undirritaður 7. júlí 2006

Stjórnarráðið-FHSS undirritaður 7. desember 2016. Gildir frá 1. júní 2016

Sýslumannsembættin-SL/FRG undirritaður 22. desember 2016

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu/ FRG, SBU og SL, undirritaður 10. ágúst 2020

Svæðisskrifstofur málefna fatlaðra-Útgarður 12. júlí 2006

Tilraunastöð Háskóla Íslands að Keldum-SBU undirritaður 5. maí 2006

Tryggingastofnun ríkisins-BHM undirritaður 16. apríl 2019

Tækniskólinn-Fræðagarður/SBU undirritaður 24.mars 2014

Umboðsmaður barna-Útgarður/SL undirritaður 14. nóvember 2007

Umferðarstofa-SBU/SL/Útgarður undirritaður 31. mars 2006

Umboðsmaður skuldara- SL/SBU/FÍF/FRG undirritaður 3. nóvember 2016

Umhverfisstofnun-FÍF/SL/FRG undirritaður 9 .desember 2016

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingamála-SL undirritaður 22. nóvember 2006

Úrskurðarnefnd velferðarmála - SL undirritaður í desember 2017

Útlendingastofnun-FÍF, FRG, SBU, SL undirritaður 22. október 2019

Veðurstofa Íslands-SBU/Fræðagarður undirritaður 15. maí 2010 - Viðauki desember 2016

Vegagerðin-SBU/SL/Útgarður undirritaður 13. apríl 2007

Vinnueftirlit ríkisins-FÍF/SBU/SL/Fræðagarður undirritaður í desember 2018

Vinnumálastofnun - FRG - SL - FÍF - SBU undirritaður 6. september 2022

Yfirskattanefnd-BHM undirritaður 20. júní 2006. Yfirskattanefnd-viðauki frá 11. apríl 2007

Þekkingarsetur Þingeyinga-FÍF undirritaður 26. október 2007

Þjóðleikhúsið-Útgarður undirritaður 30. október 2006

Þjóðmenningarhús-Félag íslenskra fræða-kjaradeild undirritaður 12.júlí 2006

Þjóðminjasafn Íslands-FÍF/SBU/Fræðagarður undirritaður í janúar 2018

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga- Fræðagarður undirritað 23. maí

Þjóðskrá Íslands-FRG/SL/SBU undirritaður 21. júní 2017

Þjóðskjalasafn Íslands við FÍF/SBU/SL/Fræðagarð, undirritaður í ágúst 2019

Þróunarsamvinnustofnun Íslands-SBU/FÍF/Fræðagarðs undirritaður 30. október 2008

Örnefnastofnun Íslands-Félag íslenskra fræða-kjaradeild undirritaður 30. ágúst 2006