Þjónusta skrifstofu

Hvaða þjónustu veitir skrifstofan?

Þjónustuskrifstofan veitir margvísleg þjónusta sem félagsfólk þeirra félaga sem eiga aðild að skrifstofunni geta nýtt sér.

Á skrifstofunni starfa sérfræðingar með víðtæka reynslu af öllu sem tengist kjaramálum og verkefnum stéttarfélaga.

Þjónustuskrifstofan HVSL

Er sameiginleg skrifstofa fyrir stéttafélögin KVH, SL og FHSS.

Túlkun kjarasamninga

Sérfræðingar á skrifstofunni aðstoða félagsfólk við eftirfylgni og túlkun kjarasamninga og geta svarað spurningum varðandi kjara- og réttindamál.

Sem dæmi um algengar spurningar tengt kjarasamningum má nefna

  • Er ég að fá greitt samkvæmt réttum launataxta?
  • Hversu marga orlofs- eða veikindadaga á ég?
  • Hvernig er með veikindi á meðan ég er í orlofi?

Hagsmunagæsla

Skrifstofan aðstoðar við lausn ágreiningsmála sem varða framkvæmd og túlkun kjarasamninga. Þar með talið er aðstoð við útreikninga á launum og innheimtu ef þörf krefur.

Ef þess er óskað getur Þjónustuskrifstofa verið talsmaður einstakra félagsmanna gagnvart vinnuveitanda og veitt lögfræðilega ráðgjöf í málum sem falla undir starfssvið stéttarfélags.

Stuðningur við starfslok

Við uppsögn getur skrifstofan veitt ráðgjöf varðandi atriði sem snúa að framkvæmd uppsagnarinnar og uppgjöri vegna starfsloka, til dæmis varðandi áunnið orlof og innheimtu útistandandi launa.

Þjónustuskrifstofan getur líka veitt félagsfólki fræðslu varðandi starfsleit og leiðbeint við skráningu atvinnuleysis.

Ráðningarsamningar og launaviðtöl

Sérfræðingar á skrifstofu veita ráðgjöf við gerð ráðningarsamninga og túlkun á þeim.

Skrifstofan veitir einnig fræðslu og stuðning varðandi undirbúning launaviðtala, enda skiptir miklu máli að félagsfólk mæti sem best undirbúið í launaviðtöl og geti vísað í gögn og samningstexta eftir því sem við á.

Önnur þjónusta og stuðningur

Upplýsingar um margvíslega aðra þjónustu sem skrifstofan veitir má finna hér á vefnum, til dæmis upplýsingar um:

  • Styrki og sjóði BHM sem félagsfólk getur sótt í
  • Fjölbreytt fræðsluefni tengt starfi félagsins
  • Kjarasamninga og fylgigögn þeirra

Næstu skref

Ef þú vilt leita til skrifstofunnar varðandi ráðgjöf eða spurningar þá er þjónustuskrifstofa er til húsa í Borgartúni 6. Hún er opin alla virka daga frá kl. 09:00-15:00 nema á föstudögum til 14:00.

Síminn er: 595-5140 og sameiginlegt netfang er: hvsl@hvsl.is.